Nieuwsbericht

Voorinschrijving uitgave Markeboek Dulder

Voorintekening Markeboek Dulder, een uitgave van Heemkunde oalde gemeente Weersel.

 

Belangstellenden kunnen tot 10 september 2019 intekenen voor het herschreven Markeboek Dulder voor de prijs van € 22,50 ipv 
€ 24,95 door een mail te sturen met naam en adresgegevens en het aantal boeken naar markeboekdulder@gmail.com. De presentatie is op maandagavond 21 oktober tijdens de openbare avond in Saasveld. Het boek kan daar tegen contante betaling worden opgehaald. Ook is het mogelijk het boek tijdens openingstijden van ons archief op te halen of het te laten opsturen. Geef dit aan in de mail. Bij verzenden betaalt u de portokosten.

Op de foto een uitsnede van het bord dat Gerard Wolbert maakte van de Marke Dulder.

Info over het boek:
Al meer dan 20 jaar geleden wilde Andre Hottenhuis het Markeboek van Dulder in druk uitgeven. Hij had het oude handschrift van het originele boek, dat bewaard wordt in Zwolle bij het Historisch Centrum Overijssel, toen al in leesbaar schrift omgezet (getranscribeerd). Door zijn voortijdig overlijden is dit project blijven liggen, totdat een werkgroep van heemkunde Weerselo het oppakte.
Deze groep heeft de transcriptie hertaald, d.w.z. de originele tekst omgezet naar begrijpelijk Nederlands en aangevuld met
een uitgebreide toelichting op de aan de Marke gekoppelde begrippen.
In het kort wordt daarnaast wat verteld over de bijzondere huizen in Dulder zoals het Huis Saasveld, het Hoykink en het Stift Weerselo. Ook is er oog voor de vroegere haven Het Loo en het onderwijs in Duider.
Aan het boek is een uittreksel van de Akte van verdeling der Marke Weerselo en Dulder uit 1849 toegevoegd. Daarin kan men zien aan wie hoeveel woeste grond bij het opheffen van de Marke is toegewezen.
Henk Woolderink uit Borne gaf toestemming om het resultaat van zijn Boerderijonderzoek,voor zover het de Marke Dulder betreft, toe te voegen. Dit is een overzichtelijke opgave, vanaf de oudst bekende gegevens tot en met 1832. In 1601 per erf: de grootte, de namen van de eigenaars en hoeveel belasting betaald moest worden. Hij vulde het aan met veel bijzonderheden van de erven, zoals de opvolgende eigenaren, de verschillende tienden en andere afdrachten die moesten worden betaald. Veel boerderijen in Dulder waren bij voorbeeld eigendom van het Stift Weerselo of
het huis Saasveld.
Foto's van veel boerderijen en illustraties verluchtigen het boek.

Reacties

Wilt u dat de groepsbeheerder contact met u kan opnemen, registreer u dan eerst.

CAPTCHA
Deze vraag is om spam-bots tegen te gaan